Ubrania ochronne

Ubrania ochronne

Ubrania ochronne

Amparo w swojej ofercie posiada odzież ochronną, gwarantującą zabezpieczenie całego ciała lub jego poszczególnych partii przed różnymi typami zagrożeń.

Ubrania ochronne

Zaprojektowane z myślą by chronić głównie przed chemikaliami stałymi, płynnymi, gazowymi i oparami. Skuteczne w przypadku katastrofy i pracami związanymi z usuwaniem skażenia, czy zabezpieczania przed wyciekami.

Ubranie ochronne MEGASTOR

Ubranie ochronne MEGASTORUbranie ochronne MEGASTOR chroniące przed elektrycznością statyczną, czynnikami gorącymi, zapaleniem, kroplami stopionego metalu oraz krótkotrwałym kontaktem z rozcieńczonymi kwasami i zasadami, typ PB (6), kategoria II
Bluza ochronna MEGASTOR
Spodnie ochronne ogrodniczki MEGASTOR
Spodnie ochronne do pasa MEGASTOR

Wyrób spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w Dyrektywie 89/686/EEC wdrożonej Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 r. (Dz. U. nr 259 z 2005 r., poz. 2173)

Gazoszczelny kombinezon chemoodporny

Ubrania ochronne MSA jakie mamy w ofercie chronią przed chemikaliami stałymi, płynnymi, gazowymi i oparami. Posiadamy odpowiednie ubrania w zależności od specyfiki pracy. Generalnie do kombinezonów chemoodpornych powietrze dostarczane jest z aparatów oddechowych na sprężone powietrze umieszczonych wewnątrz lub na zewnątrz kombinezonu.